O mnie

Alicja Wydmańska

Freelancer od 2008 roku, projektantka graficzna w Jazzy Innovations od pięciu lat. Absolwentka specjalności Komunikacja Wizualna na Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania.

Behance  /  Portfolio